Sonarowanie jezior związanych z cmentarzyskami (2022 i 2023)

Ważnym elementem projektu „ Ostatnie spojrzenie zmarłego na jezioro…” badania nad krajobrazem przeszłym, a przede wszystkim relacjami jakie człowiek – poprzez kulturę materialną – nawiązywał ze środowiskiem. W społecznościach tradycyjnych, do których możemy zaliczyć ludność bałtyjską, podstawą kultów był otaczający świat, czyli wszechobecna natura. Główną cechą krajobrazu Pojezierza Mrągowskiego jest polodowcowe ukształtowanie, które sprawiło, że…

Czytaj dalej

Archeologiczne badania wykopaliskowe na cmentarzysku nr III w Kosewie (2023)

Jednym z głównych działań w ramach projektu „Ostatnie spojrzenie zmarłego na jezioro…” są nowe badania wykopaliskowe na dwóch, mazurskich nekropolach z użyciem nowoczesnych metod dokumentacji. Realizowane są one przede wszystkim po to, aby skupić się na uchwytnych śladach obrządku pogrzebowego, jaki kultywowali dawni Bałtowie. W roku 2023 roku prace badawcze skoncentrowane były na cmentarzysku grupy…

Czytaj dalej