Historia pewnej popielnicy...

Barejko A. „Historia pewnej popielnicy… o różnym podejściu badaczy z początków XX wieku do zabytków, na przykładzie badań na stanowisku w Miętkich (woj. warmińsko-mazurskie) [in:] A. Andrzejewska, A. Olczak, I. Podolska (eds.), Życie przedmiotu. Od surowca do eksponatu. Materiały ze Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Łódź, 10 grudnia 2020 roku, Łódź, 2022, pp. 51-92.
Do pobrania PDF

EINE NEUE SPÄTVÖLKERWANDERUNGSZEITLICHE TAUBENFIBEL AUS MASUREN

Barejko A., Nowakowski W., „Eine neue spätvölkerwanderungszeitliche Taubenfibel aus Masuren”, „Archäologisches Korrespondenzblatt”, Bd. 51, Nr 1, 2021, pp. 81-89.
Do pobrania PDF

Trudna historia zwłok

Przemysław Urbańczyk

Pochówki są najciekawszymi, ale też trudnymi obiektami badań archeologicznych. Ich wciąż jeszcze całkiem niewykorzystany potencjał badawczy w pełni uzasadnia przekonanie, że „[…] to groby są kluczem do poznania przeszłych społeczności”.