Kierownik Projektu
Ukończyła studia licencjackie i magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecna doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, związana z Katedrą Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich Wydziały Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się konserwacją zabytków archeologicznych, jako pracownik Laboratorium Bio- i Archeometrii Polskiej Akademii Nauk. Wieloletnia wolontariuszka Fundacji Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna, zajmującej się archeologicznymi badaniami naukowymi w północno-wschodniej Polsce. Uczestniczka licznych ekspedycji wykopaliskowych prowadzonych na terenie kraju i za granicą. Swoją naukową karierę związała z badaniami nad obrządkiem pogrzebowym ludów bałtyjskich, ze szczególnym uwzględnieniem okresów wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Prywatnie oddała całe swoje serce Warmii i Mazurom, jednak w sferze jej zainteresowań znajdują się także dalekie (najlepiej spontaniczne) podróże oraz fotografia artystyczna.
W projekcie odpowiedzialna jest za koordynowanie poszczególnych etapów badań, systematyczne opracowywanie materiałów archeologicznych z mazurskich stanowisk, a także organizację i prowadzenie prac wykopaliskowych.

Więcej informacji na ACADEMIA.edu

Kontakt

Aleksandra Barejko

aleksandra.barejko@student.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

InstagramYouTube